Credit: daniel canibano/ unsplash ใครๆก็อยากเฮงๆๆ แต่เมื่อความเฮงเกิดได้ยาก และมีคนไม่มากที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเฮง แต่น่าดีใจเล็กน้อยที่ความเฮงนั้นสร้างได้ สร้างง่ายๆ เพียงแค่จัดโต๊ะทำงานนิดหน่อย วันนี้ช้อปปี้จึงมีทริกดีๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน 2562 ที่จะทำให้ชีวิต 8 ชั่วโมงในเวลางานของคุณดวงขึ้น ขนาดของโต๊ะฉบับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน 2562 ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วโต๊ะทำงาน 2562 โต๊ะควรมีขนาดใหญ่พอที่จะทำงานได้แต่ต้องไม่ใหญ่ซะจนหยิบจับของไม่ถึง ควรตั้งอยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นประตูได้ สามารถมองเห็นวิวจากหน้าต่างได้ มีกำแพงอยู่ข้างหลัง ไม่ควรนั่งหน้าประตูแต่ควรนั่งที่ที่สามารถมองเห็นผู้คนเข้า-ออกได้ โดยย่อคือควรตั้งโต๊ะทำงานในที่ๆสามารถเห็นห้องได้มากเท่าที่ทำได้ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือวิวหน้าโต๊ะทำงานควรเป็นวิวที่น่ามอง หลีกเลี่ยงความวุ่นวาย ผนังเปล่า Credit: olena sergienko/ unsplash รูปทรงของโต๊ะทำงานสัมพันธ์กับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน 2562 อย่างไร โต๊ะทำงานที่เปิด/ปิดด้านหน้า: จะเป็นการสร้าง ‘ขอบเขต’ ระหว่างผู้นั่งทั้งสองฝั่งได้ ในขณะที่โต๊ะทำงานที่เปิดด้านหน้าจะให้ความรู้สึกใกล้ชิด เป็นมิตรและรู้สึกสะบายใจที่จะติดต่อผู้นั่งมากกว่า โต๊ะทำงานสี่เหลี่ยม: โต๊ะทำงานทรงปกติที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ เป็นรูปทรงที่เหมาะสมแก่การทำงานออฟฟิศ โต๊ะทำงานทรงกลม: เป็นรูปทรงที่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมอง โต๊ะทำงานทรงมน: โต๊ะทำงานทรงมนเป็นทรงที่ช่วยให้ผู้นั่งอยู่ในฝั่งโค้งมีสมาธิมากขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งที่พลังงานไหลเข้าไปหา  ส่วนเว้าส่วนโค้ง ...